h

Eindrapport meldpunt werk en inkomen overhandigd

4 september 2013

Eindrapport meldpunt werk en inkomen overhandigd

Vandaag was het dan zover. Fractievoorzitter  Mildred van der Poorten heeft in het bijzijn van een aantal genodigden het rapport overhandigd aan  wethouder van Driessche. Het rapport is het sluitstuk van een uitgebreid onderzoek naar aanleiding van klachten van cliënten van de sociale dienst.

Het begon allemaal zo’n anderhalf jaar geleden. Er kwamen al geruime tijd meldingen binnen over onaangename ervaringen van cliënten van de
sociale dienst. Maare klachten kun je niet klakkeloos aannemen, en binnen de SP geldt het motto; GEEN RECHT VAN SPREKEN ZONDER ONDERZOEK.

Destijds heeft SP Hulst er voor gekozen een meldpunt te openen op haar website. De doelstelling was te luisteren naar wat voor soort ervaringen en zijn deze van structurele aard. Heel veel mensen waren bereid om hun ervaringen te vertellen. En uit al de mailwisselingen,
telefoongesprekken, brieven en keukentafelgesprekken
met de Hulpdienst is een heel duidelijk beeld verkregen.

Soms waren de klachten van de cliënten onterecht, vaak was dat dan uit onwetendheid. De sociale wetgevingen veranderen minimaal een keer per
jaar, soms twee keer en veel cliënten begrijpen niet waarom ze vorig jaar iets nog wel mochten en nu ineens niet meer. Dat is een tekortkoming in de communicatie naar de cliënten toe. Met wat geduld en veel uitleg, begrepen de meesten het vrij snel.

Toch kwamen er ook heel wat terechte klachten op tafel. Sommige zaken waren snel op te lossen en hadden niet zo’n probleem veroorzaakt voor de cliënt. Toch andere zaken waren complex, sleepten al geruime tijd aan en hadden een grote impact op het leven van de cliënt en zijn omgeving.

De hulpdienst van de SP heeft dan ook het laatste anderhalf jaar op volle toeren gedraaid. Ze beoogt niet alleen politiek een oplossing te vinden, maar zal waar zij kan, ook direct proberen een hulpvrager te ondersteunen of te begeleiden. En dat heeft de Hulpdienst op verschillende manieren gedaan. Doorverwijzingen naar hulpinstanties, begeleiden bij gesprekken tussen cliënt en medewerker van de gemeente tot het ondersteunen bij bezwaarprocedures. Op die manier kwam er steeds meer informatie om een goed oordeel te vellen.

Dat oordeel ligt vandaag op tafel. Een onderzoek waar vele uren in zitten, heeft tot dit rapport geleid met als eindconclusie; Het Loket voor Werk en Inkomen in Hulst is op diverse fronten voor verbetering vatbaar.

Mildred van der Poorten.

U bent hier