h

Natuur/landschap

31 mei 2024

Belast de miljonairs, niet de natuur!

Foto: SP

Onze campagne is van start! Op superzaterdag zijn door heel het land SP’ers de straat op gegaan, ook in Middelburg. Na de aftrap hebben we deelgenomen aan de Natuur- en Klimaatmars door Middelburg.

Lees verder
30 september 2023

Niet nog meer gif uit België importeren

Foto: Marja Snoeren / SP Hulst Panoramaheuvel Hedwigepolder

De gemeente Hulst heeft al meerdere slechte ervaringen met ophogingen en vervuilde grond. Dat vindt ook Ger van Unen, Statenlid van de Socialistische Partij en woonachtig in de buurt van de voormalige Hedwigepolder. Zij wijst erop dat de grond van de dijken waarmee de heuvel wordt gemaakt al sterk is verontreinigd.

Lees verder
4 oktober 2017

33.5 hectare bos in Hulst wordt gekapt.

Met 20 stemmen voor en 1 stem tegen (SP) is in de raadsvergadering van 28 september besloten het aangepaste bestemmingsplan 'Groot Eiland Hulst' goed te keuren. Zonder omhaal werd dus ingestemd om van Groot Eiland een Groot Akkerbouwgebied te maken. 

Lees verder
7 juni 2017

Groene “klap” long van zeeuws vlaanderen.

Foto: rob van willigenburg / rob van willigenburg

SP-Hulst is een beetje in verwarring over uitspraken die gedaan zijn in de pers over de aanleg van een nieuw wandelpad en trotse projectleiders over minder landbouw en meer natuurlijk bos, terwijl er allang een nieuw ontworpen desastreus bestemmingsplan op de plank ligt. De gemeente heeft een massale bomenkap aangekondigd. Het gaat om een totale bosoppervlakte van wel  33.5 hectare.  

Lees verder
15 augustus 2013

Graauwse Kreek: Natuur!

In de gemeenteraad was de SP de enige partij die tijdens de stemmingsronde over het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied de Graauwse Kreek de bestemming “Natuur” wilde toekennen.

Lees verder
14 augustus 2013

De ruimtelijke kwaliteit van Hulst

Een krantenbericht in de PZC over Hulst en de visie over Ruimtelijke Kwaliteit roept bij de SP een aantal vragen op. In het artikel valt te lezen dat Hulst niet wil meewerken aan de bouw van appartementen aan de Absdaalseweg en het ombouwen van het voormalig postsorteercentrum aan de Spoorweg tot winkel.

Lees verder
1 maart 2010

Hekwerk op dijk Ossenisse

Vandaag ontving de SP van de gemeente Hulst een persbericht waarin gesteld werd dat de door de Provincie verleende vergunning voor de hekwerken bij Ossenisse niet naar de gemeente is verstuurd. De SP vind dit een bijzonder vervelend incident. Zeker omdat de gemeente alles in het werk stelt om dit besluit ongedaan te maken. Ook omdat de SP in de gemeenteraad van Hulst om handhaving heeft gevraagd omdat de hekwerken in eerste instantie zonder vergunning waren geplaatst.
De SP heeft hierover de volgende vragen.

Lees verder
1 mei 2008

Fiets en wandelpad opgeheven

Projectbureau Zeeweringen is in opdracht van Rijkswaterstaat en het Waterschap in de gemeente Hulst met name in de buurtschappen Baalhoek, Kruispolderhaven, Paal e.o. de dijken aan het verzwaren. Dit brengt voor de bewoners de nodige overlast met zich mee.Dijkbewoners en diegenen die pal achter de dijk wonen hebben hiertegen geen enkel bezwaar omdat zij het belang van goede dijken, als geen ander, onderkennen.

Lees verder
3 juni 2004

SP-actie “Maaiverdriet” oogst succes

24-06-2005 -Kloosterzande- De actie “Maaiverdriet”, van vorig jaar rond deze tijd heeft zijn vruchten afgeworpen! Dit jaar is er 1 maand langer gewacht met het maaien van de dijken langs de Westerschelde naast het grote vogelbroedgebied Het Verdronken Land van Saefthinge. Binnendijks wordt er machinaal gemaaid en buitendijks grazen hier schapen. Dit jaar is er omstreeks 12 juni gemaaid terwijl vorig jaar 6 mei al druk werd gemaaid.

Lees verder

U bent hier