h

Hekwerk op dijk Ossenisse

1 maart 2010

Hekwerk op dijk Ossenisse

Vandaag ontving de SP van de gemeente Hulst een persbericht waarin gesteld werd dat de door de Provincie verleende vergunning voor de hekwerken bij Ossenisse niet naar de gemeente is verstuurd. De SP vind dit een bijzonder vervelend incident. Zeker omdat de gemeente alles in het werk stelt om dit besluit ongedaan te maken. Ook omdat de SP in de gemeenteraad van Hulst om handhaving heeft gevraagd omdat de hekwerken in eerste instantie zonder vergunning waren geplaatst.
De SP heeft hierover de volgende vragen.

Geacht college,

Vandaag ontving de SP van de gemeente Hulst een persbericht waarin gesteld werd dat de door de Provincie verleende vergunning voor de hekwerken bij Ossenisse niet naar de gemeente is verstuurd. De SP vind dit een bijzonder vervelend incident. Zeker omdat de gemeente alles in het werk stelt om dit besluit ongedaan te maken. Ook omdat de SP in de gemeenteraad van Hulst om handhaving heeft gevraagd omdat de hekwerken in eerste instantie zonder vergunning waren geplaatst.
De SP heeft hierover de volgende vragen. 

1. Is het college het met de SP eens dat de gemeente Hulst in deze een belanghebbende is?
2. Heeft de Provincie wel aan haar wettelijk eisen voldaan door geen afschrift naar de gemeente Hulst, als belanghebbende, te sturen?
3. In hoeverre is de Provincie gemachtigd om over dit soort verstrekkende besluiten over het grondgebied van de gemeente Hulst te beslissen?
4. Heeft het college de Provincie al aangesproken op dit vervelende incident? 
5. Wat gaat de gemeente doen behalve het zogenaamde bestuurlijk overleg, dat inmiddels ook niet  blijkt te werken?
6. Voelt het college zich net als de SP geschoffeerd door deze manier van achterbaks toch doordrijven van wat niemand in de Gemeente Hulst wil?      

Graag zien wij spoedig uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

Ger van Unen 
Fractievoorzitter SP-Hulst

U bent hier