h

Afdeling

De SP in Hulst is al sinds 2004 een actieve afdeling die opkomt voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Foto: SP Hulst

We hebben een leuke actieve groep mensen in het bestuur en de kerngroep. Het bestuur wordt één keer per 2 jaar gekozen door de ledenvergadering van het bestuur. 

De kerngroep komt elke maand bijeen om in een leuke sfeer te praten en mee te denken over alles wat er speelt in de lokale en regionale politiek. De bijeenkomsten van de kerngroep zijn vrij toegankelijk voor leden van de afdeling. Dus kom gerust eens meepraten, meedenken en meedoen!

U bent hier