h

Graauwse Kreek: Natuur!

15 augustus 2013

Graauwse Kreek: Natuur!

In de gemeenteraad was de SP de enige partij die tijdens de stemmingsronde over het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied de Graauwse Kreek de bestemming “Natuur” wilde toekennen.

Burgemeester en wethouders van Hulst stonden met de rug tegen de muur want, met uitzondering van de SP, was de hele raad tegen de bestemming “Natuur”. Zo werd er besloten de Graauws Kreek de bestemming “Water” te geven, dus onveranderd te laten. Begrijpelijk omdat daarmee de aangrenzende landeigenaren meer vrijheid hebben in het gebruik en toekomstige ontwikkeling van de omgeving. Onbegrijpelijk omdat je weer moet concluderen dat natuurontwikkeling en bescherming een ondergeschoven kindje is.

Hulst teruggefloten

Tegen beter weten in is dit gewijzigde bestemmingsplan “Buitengebied Hulst” bij de Provincie ingediend en nu heeft Gedeputeerde Staten Hulst teruggefloten.
Sinds het door de Provinciale Staten in 2012 vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en de verordening ruimte provincie Zeeland zijn er nieuwe regels opgenomen die meer mogelijkheden bieden voor de natuur. Een regeling voor de Zeeuwse Ecologische Hoofdstructuur.
De gemeente Hulst vindt het overbodig (en ongewenst) een Natuurbeheerplan te ontwikkelen dus valt ze automatisch onder de regels van de Provincie.

U bent hier