h

Veiligheidsregio

2 juni 2015

veiligheidsregio let op de centen!

Tijdens de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken kon de voltallige raad het wel eens zijn met niet al te drastische bezuinigingen op de veiligheidsregio. Dat is logisch want Hulst kampt al langer met overheidsbezuinigingen op het politieaperaat en brandweerkazernes die sluiten.

Lees verder
22 december 2014

Politiebureau Hulst wordt Steunpunt.

Daar sta je dan  in 2015 flink voor lul als je het woord politiebureau nog laat vallen. Politiebureau is een woord voor het vergeten woordenboek, zoals het woord Bibliotheek aan inhoud niets meer te bieden heeft.

Lees verder
16 december 2014

Te koop: politiebureau

Foto: politie.nl / politie.nl

Riant gebouw in Hulst met uitzicht op de Vest en ruim voldoende parkeerplaatsen voor onverwacht bezoek staat binnenkort te koop. Dit plan is een uitvloeisel van het landelijk huisvestingsbeleid voor de politie (goedkeuring: Ivo Opstelten).

Lees verder
14 december 2013

Agent terug naar de wijk!

politieautobouwplaat Hulst heeft als enige gemeente in Zeeland geen wijkagenten.
Op 13 december ontvingen negen wijkagenten hun diploma op het politiebureau in Goes. Zij vervulden hun functie al tijdens de 1,5 jaar durende opleiding. In totaal zijn er nu negentien wijkagenten in Zeeland, maar niet in de gemeente Hulst...
De wijkagent in je buurt zorgt voor veiligheid en is een aanspreekpunt binnen de wijk. Hij of zij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan extra hulp krijgen van een wijkteam, maar ook van andere gespecialiseerde politiediensten. (bron: PZC 13-12-2013)

Lees verder
27 juni 2013

Opheffing Politie Hulst

Na eerdere fusies van ons politiekorps, nu ondergebracht in een samenwerkingsverband tussen West Brabant en Zeeland, is het de beurt aan lokale politieposten om in zijn geheel te worden opgeheven, zoals die in Hulst en in Oostburg, per 2016.politie Hulst Omdat deze berichten niets met dalende criminaliteitscijfers te maken hebben maar meer een onbehoorlijke bezuinigingsmaatregel lijken te zijn heeft de SP schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.

Lees verder
16 juni 2013

Flitsende Politie?

Als het gaat om een snelheidsovertreding op 4 wielen van, maarliefst 5 km/uur kan je al rekenen op een  forse boete van 50 Euro. Dit “lik op stukbeleid”  voor verkeersdeelnemers, onder het mom van handhaving van de veiligheid op de weg is een verkapte belastingmaatregel, dat weten we nu wel.

Lees verder
20 september 2005

SP vraagt om meer veiligheid voor bewoners.

20-09-2005 • -Hulst-
De afdeling Hulst van de Socialistische Partij is het grondig met burgemeester Mulder eens dat Den Haag meer moet doen voor de veiligheid
in onze regio.

Lees verder

U bent hier