h

Thuiszorg/wmo

12 april 2017

Wmo-raad stapt op

De Wmo-raad adviseert het gemeentebestuur over het toepassen van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Eind maart is de Wmo-raad opgestapt omdat er, volgens voorzitter dhr. Brand, te weinig wordt gedaan met de adviezen. Ook zou er informatie verzwegen worden voor de raad. De SP betreurt deze gang van zaken.

Lees verder
6 november 2014

Grote zorgdemonstratie 8 november den haag

Foto: RobLem / RobLem

FNV Voor Zorg organiseert op 8 november een grote demonstratie in Den Haag tegen de bezuinigingen op de zorg. De Abvakabo/FNV voor Zorg gaan op 8 november het eerste deel van de petitie overhandigen aan de Eerste Kamer.

Lees verder
4 maart 2014

Huishoudelijke zorg in zwaar weer!

Het is echt tijd voor nieuwe verkiezingen! B&W besluiten nu alvast een voorschot te nemen op bezuinigingen in de thuiszorg die wettelijk pas 1 januari 2015 in gaan. De SP heeft talloze bezorgde mensen gesproken die vanwege hun chronische - of tijdelijke ziekte afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. Aanleiding was een brief op de deurmat van Zorgsaam met de mededeling dat er per 1 april a.s. fiks gekort gaat worden in de uren huishoudelijke zorg. Cliënten met een alpha-hulp houden de helft van de uren over en cliënten met een vaste kracht gaan er 15% in uren op achteruit. 

Lees verder
13 november 2013

Cliëntenraad ingestort

Na een lange periode van ergernissen binnen de cliëntenraad zijn nu 3 leden van het dagelijks bestuur opgestapt.
De cliëntenraad controleert het door de gemeente gevoerde Sociaal Beleid, brengt advies uit en behartigt daarmee de belangen van burgers die op enigerlei wijze van de gemeente afhankelijk zijn.
Het is dus van vitaal belang dat de cliëntenraad onafhankelijk zijn werk kan doen. En daar schort het juist aan, volgens een aantal leden binnen de cliëntenraad.

Lees verder
20 mei 2013

Stop Afbraak van de zorg, NU!

En kom ook naar de
grote zorgdemonstratie in Amsterdam op 8 Juni.
zorgdemonstratie den haag 6 april 2013
Op 10 juni spreekt de Tweede Kamer weer over de kabinetsplannen om te bezuinigen op de thuiszorg. Verzorgingshuizen moeten sluiten en flink bezuinigen op de dagbesteding en de gehandicaptenzorg.
Dit zorgakkoord moet definitief van tafel. Actievoeren helpt daarbij want de demonstratie in Den Haag op 6 april j.l. heeft het onmenselijke akkoord van Rutte 2 al afgezwakt.
Keiharde bezuinigingen op de thuiszorg zijn uitgesteld en gehalveerd maar dat is slechts een pleister op de wond.

Lees verder
25 maart 2013

SP in actie in Hulst

De SP heeft in Hulst de opmaat gegeven voor de grote zorgacties in Den haag op 6 april. Een aantal kerngroepleden hebben folders en ouderenkranten verspreid o.a. bij Maatschappelijk werk, de Polikliniek en Curamus. Op deze manier hoopt de SP duidelijkheid te verschaffen over de onzalige plannen van Rutte 2 die vooral ouderen, ouderen met een zorgbehoefte en tenslotte het personeel in de zorg hard gaan treffen.

Lees verder
8 maart 2012

Motie ouderenbeleid

Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen zijn een groot aantal activiteiten voor ouderen, sinds begin vorig jaar, weggevallen.
De SP en alle andere oppositiepartijen vinden dit onaanvaardbaar. Het aanbod van activiteiten moet terug naar het oude niveau van voor 1 januari 2011.
oudere dames

Lees verder
10 juli 2008

Bezuinigingsoperatie Curamus

Stichting Curamus heeft aangekondigd fors te gaan bezuinigen. Zonder ingrepen zou Curamus afstevenen op een tekort van 2 miljoen euro. De bezuinigingsoperatie zal enkele tientallen banen kosten. Ook overweegt Curamus om in 2009 geen huishoudelijke zorg meer aan te bieden.

Lees verder
17 september 2006

Bezuiniging van 300.000 euro op de Wet voorzieningen gehandicapten.

De fractie van de Socialistische Partij zal maandag 18 september niet aanwezig zijn bij de werkvergadering van de gemeenteraad van Hulst. Iedere fractie mag 2 afgevaardigden sturen naar de besloten werkvergadering waar gesproken gaat worden over de invulling van de bezuinigingen van 300.000 euro op de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Lees verder
17 september 2006

SP niet bij besloten werkvergadering Wvg!

De fractie van de Socialistische Partij zal maandag 18 september niet aanwezig zijn bij de werkvergadering van de gemeenteraad van Hulst. Iedere fractie mag 2 afgevaardigden sturen naar de besloten werkvergadering waar gesproken gaat worden over de invulling van de bezuinigingen van 300.000 euro op de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier