h

Wateroverlast in Terhole

De SP heeft in de zomer van 2013 een enquête gehouden in Terhole vanwege klachten over wateroverlast na hevige regenbuien in de huizen aan de (oude) Hulsterweg.

Van vrijwel alle huishoudens heeft de SP een ingevuld enquêteformulier ontvangen en er waren veel positieve reacties over het besluit van de SP om een onderzoek te doen.

In 2012 heeft de SP de wateroverlast in Clinge, die ook ontstond na flinke regenbuien, ter sprake gebracht in de raad en Hulst heeft toen met Het Waterschap de problemen in kaart gebracht en is met een plan van aanpak gekomen.

6 november 2014

"Zet maar een dompelpomp"

Enige tijd geleden hebben enkele bewoners van de Hulsterweg in Terhole contact gezocht met SP Hulst in verband met wateroverlast in hun huizen.

Lees verder

U bent hier