h

De ruimtelijke kwaliteit van Hulst

14 augustus 2013

De ruimtelijke kwaliteit van Hulst

Een krantenbericht in de PZC over Hulst en de visie over Ruimtelijke Kwaliteit roept bij de SP een aantal vragen op. In het artikel valt te lezen dat Hulst niet wil meewerken aan de bouw van appartementen aan de Absdaalseweg en het ombouwen van het voormalig postsorteercentrum aan de Spoorweg tot winkel.

Projectontwikkelaars dienden een plan in voor de bouw van achttien appartementen aan de Absdaalseweg, op de plek van de voormalige brandweerkazerne en werkplaats van gemeentewerken. Volgens de gemeente past het plan echter niet in de omgeving.
Het appartementencomplex zou afbreuk doen aan de 'ruimtelijke kwaliteit'. De oude gebouwen plat gooien, de grond bouwrijp maken en er zelf bouwkavels gaan verkopen zien B en W ook niet zitten. De gemeente gaat in gesprek met de betrokken projectontwikkelaar om tot een andere invulling te komen, aldus het artikel in de PZC.

Wat verstaat men in Hulst nu onder Ruimtelijke Kwaliteit?

Perkpolder behoorde tot een mooi gebied met ruimtelijke kwaliteit. Vanaf het veerplein en de strandjes had men een prachtig weids uitzicht. Maar helaas moet dit mooie natuurgebied plaats maken voor een volgebouwd veerplein en een golfbaan met talloze huizen en appartementen.

Daarnaast had Hulst zelf een fantastisch mooie ingang vanuit de richting van Kappellebrug. Dat mooie open karakter is nu verstoord door een hockeyveld met mega grote bouw erop. Het oude terrein van de hockeyclub, een groot veld met hoge bomen er omheen, kreeg een nieuwe bestemming.

Woonwijk de Witte brug.

Waar nu nog de oude brandweerkazerne staat wil een projectontwikkelaar appartementen bouwen. Het college van Hulst vindt dit niet gepast, omdat daarmee afbreuk gedaan zou worden aan de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. De SP ging ook daar eens een kijkje nemen en verbaasde zich over het gebrek aan visie binnen dit college. De huidige situatie is namelijk ook niet erg ‘’ruimtelijk’’ te noemen.

U bent hier