h

SP-actie “Maaiverdriet” oogst succes

3 juni 2004

SP-actie “Maaiverdriet” oogst succes

24-06-2005 -Kloosterzande- De actie “Maaiverdriet”, van vorig jaar rond deze tijd heeft zijn vruchten afgeworpen! Dit jaar is er 1 maand langer gewacht met het maaien van de dijken langs de Westerschelde naast het grote vogelbroedgebied Het Verdronken Land van Saefthinge. Binnendijks wordt er machinaal gemaaid en buitendijks grazen hier schapen. Dit jaar is er omstreeks 12 juni gemaaid terwijl vorig jaar 6 mei al druk werd gemaaid.


Slachtpartij op de dijk

(maaiverdriet)

03-06-2004  Het maaibeheer van de Scheldedijken op Zuid-Beveland schijnt vastgelegd te zijn op ecologische basis (maaibeheer na 21 juni).
Maar in Zeeuws-Vlaanderen is er voor andere uitgangspunten gekozen.

Maaier

Gedurende de afgelopen twee weken is er al lustig op los gemaaid op de Scheldedijk, van Walsoorden tot Kruispolderhaven, grenzend aan grote vogelrustgebieden, met alle vogelleed van dien!
De pachter die de dijken maait van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen mag kennelijk zelf beslissen wanneer hij dat doet. Maar hij kiest wel het meest slechte moment in het jaar voor broedende vogels.

Geschrokken bewoners "We hebben een week lang overspannen tureluurs waargenomen in ons buurtschap en op en rond de dijk. Hun jongen, kersvers uit het ei, lagen met afgehakte kopjes verspreid over de dijk. En de overlevers werden opgejaagd door de lokale katten. Hun ouders fladderend en machteloos toekijkend vanuit de lucht begeleid van de nodige waarschuwingskreten."

"Nu komt het elk voorjaar wel voor dat we een aantal ontheemde kieviten met hun zeer jonge kroost over de weg zien dwalen (die zijn dan gevlucht voor de dikke banden van de tractor en de walm gif die over het land uitgeproeid wordt) maar dit hebben we met z'n allen geaccepteerd.
Echter, dat de dijken zo vroeg gemaaid worden is een regelrechte schande, volkomen onnodig en we willen dus graag zien dat er pas weer na 21 Juni gemaaid mag gaan worden! Hierbij roepen wij een ieder op (in het bijzonder: De Steltkluut) die hart voor de natuur heeft, om aan het Waterschap een protest te laten horen. Maaibeheer na 21 juni en helemaal goed: na de broedtijd!"

aangifte doen

SP Hulst is daarom een actie gestart. Als eerste zijn we aangifte gaan doen op het politiebureau. Toen hebben we er een persbericht uitgedaan.
De volgende dag nam het Waterschap contact op, was geschrokken en wilde graag nadenken over een andere invulling van het maaibeleid.

Met Marianne de Meijer en Rene Rovers, Europarlementariër voor de SP

U bent hier