h

Fiets en wandelpad opgeheven

1 mei 2008

Fiets en wandelpad opgeheven

Projectbureau Zeeweringen is in opdracht van Rijkswaterstaat en het Waterschap in de gemeente Hulst met name in de buurtschappen Baalhoek, Kruispolderhaven, Paal e.o. de dijken aan het verzwaren. Dit brengt voor de bewoners de nodige overlast met zich mee.Dijkbewoners en diegenen die pal achter de dijk wonen hebben hiertegen geen enkel bezwaar omdat zij het belang van goede dijken, als geen ander, onderkennen.

Nu hebben deze bewoners van het projectbureau Zeeweringen te horen gekregen dat de weg, nodig voor het onderhoud, en als buitendijks wandel- /fietspad in gebruik is, gaat verdwijnen.

Dit pad bestaat reeds sinds 1985 en is pas acht jaar geleden geasfalteerd. Voor de bewoners van dit gebied is dit pad ongeveer de enige mogelijkheid om zonder moddervoeten te kunnen wandelen.
Ook wordt voorbij gegaan aan de grote recreatieve aantrekkingskracht van dit buitendijks gebied.
Een doorn in het oog van de “Beleidsnota Toerisme Gemeente Hulst 2008-2010”.

De ontwikkeling van het plan Perkpolder, op slechts enkele kilometers van dit gebied, heeft ook alle belang bij mooie recreatieve wandel/fietspaden. Het handhaven van wandel en fiets mogelijkheden zal een wezenlijke verbetering geven aan een toeristische impuls in dit prachtige buitengebied.

Dus hebben wij de volgende vragen voor het College:

•1. Is het college bekend met het feit dat deze buitendijkse onderhoudsweg c.q.dit wandel- /fietspad gaat verdwijnen?

•2. Is het college bekend wat het doel is van het verdwijnen van dit pad?

•3. Ziet het college ook het belang in van de toeristische ontwikkeling van dit gebied, in samenhang met plan Perkpolder?

•4. Gaat het college er bij het projectbureau Zeeweringen, RWS en het Waterschap er op aandringen dat het bestaande recreatieve wandel- /fietspad behouden blijft voor de lokale bevolking én de toerist?

•5. Is er al contact geweest tussen het college en bureau Zeeweringen over dit onderwerp en wat was het resultaat van dit onderhoud?

Met vriendelijke groet,

Ger van Unen
Fractievoorzitter SP-Hulst

Buurtcomité Scheldedijk

U bent hier