h
13 mei 2022

Handtekeningenactie Nu Ontpolderen NEE!

Foto: SP
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een stapel met achthonderd handtekeningen in ontvangst genomen uit handen van SP Statenlid Ger van Unen, die samen met diverse politieke partijen en maatschappelijke groeperingen, de actiegroep Nu Ontpolderen NEE! heeft opgestart. 
Minister Harbers was in Zeeuws-Vlaanderen in verband met een werkbezoek aan Perkpolder.
 
De actiegroep vindt dat eerst de resultaten van de PFAS-onderzoeken - inclusief het bevolkingsonderzoek - bekend gemaakt moeten zijn en er tot die tijd pas op de plaats moet worden gemaakt met het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder.
 

Lees verder
21 april 2022

Help mee een milieuramp in de Hedwige voorkomen

Foto: SP

De Westerschelde is zeer ernstig vervuild met PFAS. PFAS is een zeer kankerverwekkende stof die niet afbreekt en dus nooit meer weggaat.

Lees verder
5 april 2022

Afscheid van Ger als gemeenteraadslid

Foto: SP

"Ja, dan komen we bij Ger van Unen", aldus de burgemeester. "Ze was raadslid van maart 2006 tot en met maart 2022, met een bijzondere staat van dienst in de Hulster gemeenteraad.
In verband met gezondheidsproblemen heeft ze zich even moeten laten vervangen door Marja Snoeren, het eerste raadslid in de geschiedenis van Hulst dat digitaal werd geinstalleerd. 

Lees verder
26 februari 2022

SP stemt niet in met het raadsvoorstel over de Mobiliteitsstrategie

Foto: SP / Regionale Mobiliteitsstrategie provincie Zeeland

De opdracht die door gedeputeerde staten meegegeven is aan de provincie is dat ze de aanbesteding voor het Openbaar Vervoer moet doen voor hetzelfde bedrag als waar ze 10 jaar geleden voor hebben aanbesteed. Dan zal het geen verrassing zijn dat dit ten koste gaat van het Openbaar Vervoer. Dit terwijl er ook nog duurzaamheidseisen gesteld worden aan de nieuwe bussen die er komen.

Lees verder
25 februari 2022

Motie tot mogelijk maken bijverdienen in de bijstand verworpen!

Vroeger was de bijstand voornamelijk een vangnet voor mensen wiens WW was afgelopen. Dat is tegenwoordig wel anders. Door de afbraak van ons sociale zekerheidsstelsel zijn de mensen in de bijstand nu heel divers.

Lees verder
25 februari 2022

Motie Vrijstelling giften in de bijstand verworpen!

In de commissie samenleving van 9 februari 2022 hebben we veel vragen gesteld over de  ‘Verordening participatie, inkomen en inburgering Gemeente Hulst 2022’.

Lees verder
17 oktober 2021

Westerscheldetunnel eindelijk tolvrij

Foto: SP

Al jaren strijden de SP en de stichting Zeeland Tolvrij voor een tolvrije Westerscheldetunnel, op straat met handtekeningenacties, lokaal in de diverse gemeenteraden, regionaal in de Provinciale Staten van Zeeland en landelijk in de 2e en 1e kamer.

Lees verder
17 oktober 2021

Nieuw bestuur SP Hulst

Foto: SP

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft onze afdeling de bestuursleden van SP Hulst gekozen. Tijdens de ledenvergadering hebben we ook de film 'Dark Waters' bekeken over de PFAS affaire die gespeeld heeft in de VS met Dupont.

Lees verder
29 juni 2021

TOLVRIJE WESTERSCHELDETUNNEL FLINKE STAP DICHTERBIJ

Foto: SP

Vandaag zijn we weer een stuk dichterbij een tolvrije Westerscheldetunnel gekomen. Een motie van de SP in de Tweede Kamer is met een meerderheid van stemmen aangenomen!

Lees verder
31 oktober 2020

Waarom nog tol betalen?!

Foto: Avro Tros / Avro Tros

In een filmpje, gemaakt door het programma WAAROM?! van AvroTros wordt op een leuke manier aandacht besteed aan de Zeeuwse Tunneltolheffing voor de Westerschelde Tunnel. Bekijk hier het filmpje >>>                                

Lees verder

Pagina's