h
14 december 2017

SP bij Presentatie Project Perkpolder

Foto: rob van willignburg / sp

Woensdagavond, 6 december was een groep SP'ers aanwezig op de informatiebijeenkomst voor Project Perkpolder. Er zou met name meer informatie gegeven worden over de gigantische grondverplaatsing en ophoging van het gebied voor de geplande golfbaan. Omwonenden die zich georganiseerd hebben in de Stichting Schone Polder maken zich het meest druk over de kwaliteit van de grond. Het gaat tenslotte om de aanvoer van rond de 7 miljoen kuub. 

Lees verder
2 november 2017

Sp kiest nieuw bestuur

SP afdeling Hulst en de werkgroep van de SP in Terneuzen hebben letterlijk de koppen bij elkaar gestoken. Tijdens de laatste ledenvergadering die uitgeschreven is voor de leden uit beide gemeentes hebben de aanwezige leden een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur bestaat nu uit een mix van SP-leden uit Hulst en Terneuzen samen en we stellen op zeer korte termijn de leden en de functies aan u voor. Een aantal bestuursleden die voor deze nieuwe ronde niet meer verkiesbaar waren werden feestelijk in de bloemetjes gezet en hartelijk bedankt voor hun energieke bijdrage in de laatste periode.

Lees verder
2 november 2017

Sloopplannen in Sas van Gent

Foto: sp / sp

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft de sloop aangekondigd van een fors aantal huurhuizen in de Witte Wijk in Sas van Gent. De bewoners kregen eind vorig jaar een brief met de mededeling dat de start van de sloop medio 2017 zou gaan plaatsvinden en vervolgens bleef het muisstil. Omdat wonen in een huis dat op de nominatie staat te verdwijnen erg ongemakkelijk is heeft dit tot veel  onrust gezorgd bij de bewoners. Het jaar is bijna om en niemand weet waar ie aan toe is. Dit kan natuurlijk niet dus heeft de SP-kerngroep Terneuzen een eerste  klopavond gehouden om de stemming onder de bewoners te peilen.

Lees verder
22 oktober 2017

Openbare avond: Blik op Europa

Foto: sp / sp

Woensdag 1 november organiseert de SP afdeling Goes een openbare, informatieve bijeenkomst met Dennis de Jong, SP-fractievoorzitter in het Europees Parlement en onlangs verkozen tot meest invloedrijk Europarlementslid. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande binnen Europa waarvan de strekking voor veel mensen niet duidelijk is.

Lees verder
4 oktober 2017

33.5 hectare bos in Hulst wordt gekapt.

Met 20 stemmen voor en 1 stem tegen (SP) is in de raadsvergadering van 28 september besloten het aangepaste bestemmingsplan 'Groot Eiland Hulst' goed te keuren. Zonder omhaal werd dus ingestemd om van Groot Eiland een Groot Akkerbouwgebied te maken. 

Lees verder
20 juli 2017

ZEEUWSE OV ENQUÊTE

Foto: sp / sp

De SP Statenfractie wil de ervaringen delen van gebruikers van het openbaar vervoer en vooral ook waarom men juist geen gebruik maakt van het OV. Iedereen die regelmatig of soms van de bus, de haltetaxi, scholierenvervoer of de buurtbus gebruik maakt of daar liever van af ziet wordt uitgenodigd om de enquète in te vullen.

Lees verder
5 juli 2017

Provincie vertrekt uit plan Perkpolder.

A.s. vrijdag 7 juli wordt er tijdens de vergadering van de Provinciale Staten beslist of de Provincie uit het Plan Perkpolder stapt. Volgens gedeputeerde de Bat is de rol van de Provincie uitgespeeld. 

Lees verder
7 juni 2017

SP Hulst dient 3 moties in

SP fractievoorzitter Mildred van der Poorten gaat tijdens de raadsvergadering op donderdag 8 juni vragen om uitstel van de beëindiging van de samenwerking tussen de thuiszorg van Zorgzaam en de Gemeente. Omdat er geen goede oplossing op tafel ligt voor de 43 thuiszorgmedewerkers die tussen wal en schip dreigen te raken kan er geen sprake zijn van opzegging van de samenwerking.

Lees verder
7 juni 2017

Groene “klap” long van zeeuws vlaanderen.

Foto: rob van willigenburg / rob van willigenburg

SP-Hulst is een beetje in verwarring over uitspraken die gedaan zijn in de pers over de aanleg van een nieuw wandelpad en trotse projectleiders over minder landbouw en meer natuurlijk bos, terwijl er allang een nieuw ontworpen desastreus bestemmingsplan op de plank ligt. De gemeente heeft een massale bomenkap aangekondigd. Het gaat om een totale bosoppervlakte van wel  33.5 hectare.  

Lees verder
7 juni 2017

Politiek café over duurzaamheid

De Zeeuwse SP Statenfractie zint op initiatieven die er voor kunnen zorgen dat ook minder vermogenden geld kunnen verdienen aan duurzame energie. Lang niet iedereen heeft de middelen om er in te investeren. Zelfs Elsevier schreef laatst dat de rijken momenteel verdienen aan duurzame energie, ten koste van de armen. Hoe voorkomen we dat duurzame energie de rijksten steeds rijker maakt, ten koste van de minder vermogenden? Er zijn al veel initiatieven genomen om te werken aan een duurzame samenleving. Twee voorbeelden daarvan staan tijdens het Politiek Café centraal.

Lees verder

Pagina's