h
14 december 2013

Agent terug naar de wijk!

politieautobouwplaat Hulst heeft als enige gemeente in Zeeland geen wijkagenten.
Op 13 december ontvingen negen wijkagenten hun diploma op het politiebureau in Goes. Zij vervulden hun functie al tijdens de 1,5 jaar durende opleiding. In totaal zijn er nu negentien wijkagenten in Zeeland, maar niet in de gemeente Hulst...
De wijkagent in je buurt zorgt voor veiligheid en is een aanspreekpunt binnen de wijk. Hij of zij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan extra hulp krijgen van een wijkteam, maar ook van andere gespecialiseerde politiediensten. (bron: PZC 13-12-2013)

Lees verder
20 november 2013

Dorpsraden starten Petitie: Lijn 10 moet blijven!

Met de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer per 1 januari 2015 is de provincie van plan flink te snijden in de route van Lijn 10. sorry geen dienst Als die plannen doorgaan rijdt de bus niet meer door Terhole, Kuitaart, Kloosterzande, langs Hengstdijk en door Vogelwaarde.
Daarmee worden de burgers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer uit deze dorpen flink getroffen want deze belangrijke vervoersverbinding zorgt wel voor de verbinding met het ziekenhuis, de school, de winkel en familie en vrienden.

Lees verder
8 november 2013

GEZOCHT ECHTE BANEN!

Onder de titel “Meer Koopkracht Bezuinigen Is Geen Werk” trapt vakbond FNV een landelijke campagne af voor meer koopkracht en echte banen.

Lees verder
8 november 2013

GOEDE RESPONS OP SP INITIATIEF

Zeelandbreed houdt de SP een enquête onder reizigers met het openbaar vervoer en buschauffeurs.
Door middel van een vragenlijst die uitgedeeld wordt op diverse locaties in Zeeland willen de socialisten weten hoe de reiziger en chauffeurs denken over de komende concessie voor het openbaar busvervoer

Lees verder
4 september 2013

Eindrapport meldpunt werk en inkomen overhandigd

Vandaag was het dan zover. Fractievoorzitter  Mildred van der Poorten heeft in het bijzijn van een aantal genodigden het rapport overhandigd aan  wethouder van Driessche. Het rapport is het sluitstuk van een uitgebreid onderzoek naar aanleiding van klachten van cliënten van de sociale dienst.

Lees verder
15 augustus 2013

Graauwse Kreek: Natuur!

In de gemeenteraad was de SP de enige partij die tijdens de stemmingsronde over het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied de Graauwse Kreek de bestemming “Natuur” wilde toekennen.

Lees verder
16 juni 2013

Flitsende Politie?

Als het gaat om een snelheidsovertreding op 4 wielen van, maarliefst 5 km/uur kan je al rekenen op een  forse boete van 50 Euro. Dit “lik op stukbeleid”  voor verkeersdeelnemers, onder het mom van handhaving van de veiligheid op de weg is een verkapte belastingmaatregel, dat weten we nu wel.

Lees verder

Pagina's