h
20 juni 2022

Openbare lezing Westerscheldetunnel tolvrij

Foto: Mart Smit / SP Terneuzen

De Westerscheldetunnel kan tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2025 definitief tolvrij worden. Dat staat in het draaiboek dat in de afgelopen maanden is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zeeland. In een brief aan Provinciale Staten geeft het provinciebestuur aan in te willen zetten op 2023.

Lees verder
10 juni 2022

Pensioenbijeenkomst 17 juni in Goes

Foto: SP

Terwijl door inflatie de prijzen door het dak schieten is het pensioen van gepensioneerden nu al 14 jaar niet meegestegen met de prijzen. Dit terwijl er wel bijna 2.000 miljard euro in de pensioenpotten zit. Dat moet anders!

Lees verder
22 mei 2022

Actiedag NU Ontpolderen NEE!

Foto: SP

De actiedag zaterdag was een groot succes. Zo’n 200 mensen uit heel Zeeland hadden zich verzameld aan de Petrusstraat bij de dijk. Heerlijk weer, verkeersregelaars, EHBO-medewerkers, eten en drinken, stoelen voor mensen die niet lang konden staan, een dixie en uiteraard mocht de SP-Soepauto niet ontbreken.

Lees verder
13 mei 2022

Nu ontpolderen NEE! roept op tot demonstratie

Foto: SP

De actiegroep Nu Ontpolderen Nee! roept op voor een demonstratie om te protesteren op zaterdag 14 mei a.s. om 13.30 uur. De locatie waar wordt verzameld is ter hoogte van de Petrusstraat bij de zeedijk.

Lees verder
13 mei 2022

Handtekeningenactie Nu Ontpolderen NEE!

Foto: SP
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een stapel met achthonderd handtekeningen in ontvangst genomen uit handen van SP Statenlid Ger van Unen, die samen met diverse politieke partijen en maatschappelijke groeperingen, de actiegroep Nu Ontpolderen NEE! heeft opgestart. 
Minister Harbers was in Zeeuws-Vlaanderen in verband met een werkbezoek aan Perkpolder.
 
De actiegroep vindt dat eerst de resultaten van de PFAS-onderzoeken - inclusief het bevolkingsonderzoek - bekend gemaakt moeten zijn en er tot die tijd pas op de plaats moet worden gemaakt met het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder.
 

Lees verder
21 april 2022

Help mee een milieuramp in de Hedwige voorkomen

Foto: SP

De Westerschelde is zeer ernstig vervuild met PFAS. PFAS is een zeer kankerverwekkende stof die niet afbreekt en dus nooit meer weggaat.

Lees verder
5 april 2022

Afscheid van Ger als gemeenteraadslid

Foto: SP

"Ja, dan komen we bij Ger van Unen", aldus de burgemeester. "Ze was raadslid van maart 2006 tot en met maart 2022, met een bijzondere staat van dienst in de Hulster gemeenteraad.
In verband met gezondheidsproblemen heeft ze zich even moeten laten vervangen door Marja Snoeren, het eerste raadslid in de geschiedenis van Hulst dat digitaal werd geinstalleerd. 

Lees verder
26 februari 2022

SP stemt niet in met het raadsvoorstel over de Mobiliteitsstrategie

Foto: SP / Regionale Mobiliteitsstrategie provincie Zeeland

De opdracht die door gedeputeerde staten meegegeven is aan de provincie is dat ze de aanbesteding voor het Openbaar Vervoer moet doen voor hetzelfde bedrag als waar ze 10 jaar geleden voor hebben aanbesteed. Dan zal het geen verrassing zijn dat dit ten koste gaat van het Openbaar Vervoer. Dit terwijl er ook nog duurzaamheidseisen gesteld worden aan de nieuwe bussen die er komen.

Lees verder
25 februari 2022

Motie tot mogelijk maken bijverdienen in de bijstand verworpen!

Vroeger was de bijstand voornamelijk een vangnet voor mensen wiens WW was afgelopen. Dat is tegenwoordig wel anders. Door de afbraak van ons sociale zekerheidsstelsel zijn de mensen in de bijstand nu heel divers.

Lees verder
25 februari 2022

Motie Vrijstelling giften in de bijstand verworpen!

In de commissie samenleving van 9 februari 2022 hebben we veel vragen gesteld over de  ‘Verordening participatie, inkomen en inburgering Gemeente Hulst 2022’.

Lees verder

Pagina's