h

SP opent Meldpunt Klachten loket Werk en Inkomen

26-03-2012Al enkele jaren komen er bij de SP afdeling Hulst regelmatig klachten binnen over de starre houding van en moeilijke samenwerking met de ambtenaren en re-integratiemedewerkers van de gemeente Hulst. De toename van het aantal klachten heeft de SP ertoe aangezet een meldpunt te openen.


Cliënten van de afdeling Werk en Inkomen kunnen op deze website terecht om een kleine enquête in te vullen met ruimte voor een toelichting. Als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft kan dat ook direct gemeld worden. Dan gaan de hulpdienstmedewerkers actie ondernemen. Ook kan men telefonisch contact opnemen.

Vaak gehoorde klachten die bij de SP binnen komen gaan over de houding van de ambtenaren.
De cliënt heeft het gevoel als misdadiger te worden aangezien. Men krijgt het gevoel alsof het allemaal de eigen schuld is. Dit komt tegenwoordig vaak voor en heet populair 'blaming the victim'.
De ongeïnteresseerdheid en het gebrek aan medeleven stoort de cliënt overmatig.

Over het hele re-integratie gebeuren, is nauwelijks nog iets goeds te melden. Men heeft vaak het gevoel gedumpt te worden bij Dethon voor een paar maanden. Of een cliënt kan een paar maanden werken aan minimumloon. Dat is zo ongeveer het re-integratie traject in de gemeente Hulst.
Goede begeleiding naar een gepaste baan of scholing ontbreekt.

U bent hier