h

programma 2018-2022

Hier vind je ons verkiezingsprogramma.

We hebben 5 speerpunten om van Hulst weer een sociale gemeente te maken:

  • Bewoners krijgen echte inspraak bij het maken van plannen. Belangen van bewoners gaan boven die van projectontwikkelaars.
  • Hulst is meer dan de binnenstad alleen. Ook de wijken en dorpen hebben recht op goede voorzieningen. We zetten in op behouden wat er is.
  • Mensen die van zorg of hulp afhankelijk zijn krijgen dat zonder van het kastje naar de muur gestuurd te worden. De zorg- en hulpverleners krijgen daarvoor een fatsoenlijk loon.
  • Dethon moet als sociale werkvoorziening behouden blijven. De mensen met een arbeidsbeperking die van de Dethon afhankelijk zijn hebben ook recht op een zeker bestaan.
  • Plan Perkpolder wordt in zijn geheel tegen het licht gehouden. Alleen de onderdelen waar Kloosterzande en omgeving iets aan heeft worden gerealiseerd.

U bent hier