h

Aangifte van milieudelict in de Hedwigepolder

9 augustus 2022

Aangifte van milieudelict in de Hedwigepolder

Foto: SP

Mevrouw van Unen wilde vandaag aangifte doen tegen Minister Christianne van der Wal-Zeggelink wegens het begaan van een milieudelict in de Hedwigepolder. Met het afgraven van de dijken rond de Hedwigepolder wordt de hele – nu nog schone - polder ernstig vervuild met PFAS. Helaas kan je alleen aangifte doen van iets dat al gebeurd is. Na overleg met de officier van Justitie, heeft mevrouw van Unen besloten nu geen aangifte te doen en zich te beraden op andere stappen.

Tot twee keer toe heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de werkzaamheden aan de dijk rond de Hedwigepolder te stoppen tot onomstotelijk vaststaat dat het inlaten van met PFAS vervuild Westerscheldewater geen negatieve effecten heeft op de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving.

Ook het KWF denkt dat het uitstel van ontpolderen de enige manier is om te voorkomen dat er zich in de toekomst verdere gezondheidsschade en mogelijke gevallen van kanker aandienen. Volgens KWF is het belangrijk om dat besluit te nemen vanuit het voorzorgsprincipe.

De Minister wil niet wachten op een bevolkingsonderzoek omdat volgens haar de mensen toch niet gaan vissen en zwemmen in de polder. Bovendien zal de polder niet ernstiger vervuild raken dan nu het geval is met het Verdronken land van Saeftinghe. Hiermee geeft de Minister aan dat de Hedwige dus wel degelijk vervuild gaat raken.

Intussen mag je slechts 1x per jaar een zelf gevangen visje uit de Westerschelde eten, de vis uit de Westerschelde bevat 8 tot 10 x zoveel PFAS dan elders gevangen vis. Garnalen mag je hooguit 2x per jaar eten en verder moet je voorzichtig zijn met het eten van lamsoor. Al met al berichten waaruit blijkt dat het allemaal helemaal niet goed zit.

Volgens Ger van Unen is het binnenlaten van Westerscheldewater in de schone Hedwigepolder een milieudelict. Er ontstaat gevaar voor mens, dier en natuur want PFAS is gevaarlijk voor mensen en dieren en hoort niet in de natuur thuis. PFAS is kankerverwekkend en PFAS gaat niet meer weg als het er eenmaal is.

De SP beraadt zich op nieuwe stappen.

Reactie toevoegen

U bent hier