SP Hulst

SP trekt aan de handrem

24-09-2014De SP wil niet dat er een dure ondergrondse parkeergarage wordt ingericht in het centrum van Hulst terwijl er al zoveel mooie parkeer-alternatieven bestaan. 

› Lees verder

SP Hulst breed

21-03-2014Kregen we in 2010 nog 6.1% van de stemmen, hebben we nu 7.3% van de stemmen binnengehaald. We hebben dus 1 raadszetel behouden. We onderscheiden ons van de andere partijen door de evenwichtige spreiding van de kiezers over alle dorpskernen van de gemeente en daar zijn we heel trots op! Ook de gestage groei van de SP geeft ons nog meer energie om te blijven knokken voor een 100% sociaal Hulst!

› Lees verder

sp stemmers bedankt!

20-03-2014Iedereen die zijn stem op de SP heeft uitgebracht; bedankt voor het vertrouwen dat jullie ons hebben geschonken!

› Lees verder

Rentelast brengt Hulst in problemen

12-03-2014In  reactie op wethouder van Damme brengt Ger van Unen tijdens een uitzending van Omroep Zeeland een helder SP stanpunt voor het voetlicht.

› Lees verder

oergezellig in Sint jansteen

09-03-2014Op deze zonovergoten zaterdag tijdens de jaarmarkt op Steen hebben we een oergezellige campagnedag beleefd. Het was lekker druk en het verkiezingsmateriaal ging van hand tot hand.

› Lees verder

Huishoudelijke zorg in zwaar weer!

04-03-2014Het is echt tijd voor nieuwe verkiezingen! B&W besluiten nu alvast een voorschot te nemen op bezuinigingen in de thuiszorg die wettelijk pas 1 januari 2015 in gaan. De SP heeft talloze bezorgde mensen gesproken die vanwege hun chronische - of tijdelijke ziekte afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. Aanleiding was een brief op de deurmat van Zorgsaam met de mededeling dat er per 1 april a.s. fiks gekort gaat worden in de uren huishoudelijke zorg. Cliënten met een alpha-hulp houden de helft van de uren over en cliënten met een vaste kracht gaan er 15% in uren op achteruit. 

› Lees verder

Goede tijden, Sociale tijden!

03-03-2014Bekijk de verkiezingsboodschap van de SP in Hulst

› Lees verder

Lijsttrekker: Mildred van der Poorten

27-01-2014Ook voor de volgende raadsperiode is Mildred weer beschikbaar. Na dik twee jaar als fractievoorzitter heeft ze haar sporen ruimschoots verdiend. De SP is, met afstand, de partij met het hoogste aantal schriftelijke vragen  aan het college. Op de algemene ledenvergadering was iedereen het eens: Mildred blijft SP-fractievoorzitter.

› Lees verder

Agent terug naar de wijk!

politieautobouwplaat 14-12-2013Hulst heeft als enige gemeente in Zeeland geen wijkagenten.
Op 13 december ontvingen negen wijkagenten hun diploma op het politiebureau in Goes. Zij vervulden hun functie al tijdens de 1,5 jaar durende opleiding. In totaal zijn er nu negentien wijkagenten in Zeeland, maar niet in de gemeente Hulst...
De wijkagent in je buurt zorgt voor veiligheid en is een aanspreekpunt binnen de wijk. Hij of zij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan extra hulp krijgen van een wijkteam, maar ook van andere gespecialiseerde politiediensten. (bron: PZC 13-12-2013)

› Lees verder

Dorpsraden starten Petitie: Lijn 10 moet blijven!

20-11-2013Met de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer per 1 januari 2015 is de provincie van plan flink te snijden in de route van Lijn 10. sorry geen dienst Als die plannen doorgaan rijdt de bus niet meer door Terhole, Kuitaart, Kloosterzande, langs Hengstdijk en door Vogelwaarde.
Daarmee worden de burgers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer uit deze dorpen flink getroffen want deze belangrijke vervoersverbinding zorgt wel voor de verbinding met het ziekenhuis, de school, de winkel en familie en vrienden.

› Lees verder

Pagina's