SP Hulst

Politiebureau Hulst wordt Steunpunt.

22-12-2014

Daar sta je dan  in 2015 flink voor lul als je het woord politiebureau nog laat vallen. Politiebureau is een woord voor het vergeten woordenboek, zoals het woord Bibliotheek aan inhoud niets meer te bieden heeft.

› Lees verder

Motie kindpakket

17-12-2014

Sociale uitsluiting en groot gebrek hieraan onder kinderen en jeugdigen wordt vooral zichtbaar bij hen die opgroeien in een gezin met een besteedbaar inkomen onder de 130% van het sociaal minimum. Dit is een van de conclusies uit onderzoek van de Kinderonbudsman. Hij adviseert om samen met kinderen een zogenaamd kindpakket te ontwikkelen dat aansluit op de specifieke behoeften van kinderen en jeugdigen in een gemeente zoals de onze.    

› Lees verder

Hulst verandert

16-12-2014

Per 1 Januari gaat de Participatiewet in werking en ook Hulst moet er dan aan geloven. Fractievoorzitter Mildred van der Poorten gaat een 9 tal amendementen indienen tijdens de behandeling van de nieuwe verordeningen in de raadsvergadering. Op veel nieuw bestuurlijk terrein zal de gemeente aansprakelijkheid  moeten accepteren en een verantwoordelijke positie moeten innemen die er voorheen nooit was. Dit overgangsproces vergt weloverwogen besluiten door nauwe samenwerking met betrokken partijen en regelmatige tussentijdse evaluatie. 

› Lees verder

Te koop: politiebureau

16-12-2014

Riant gebouw in Hulst met uitzicht op de Vest en ruim voldoende parkeerplaatsen voor onverwacht bezoek staat binnenkort te koop. Dit plan is een uitvloeisel van het landelijk huisvestingsbeleid voor de politie (goedkeuring: Ivo Opstelten).

› Lees verder

Grote zorgdemonstratie 8 november den haag

06-11-2014

FNV Voor Zorg organiseert op 8 november een grote demonstratie in Den Haag tegen de bezuinigingen op de zorg. De Abvakabo/FNV voor Zorg gaan op 8 november het eerste deel van de petitie overhandigen aan de Eerste Kamer.

› Lees verder

"Zet maar een dompelpomp"

06-11-2014

Enige tijd geleden hebben enkele bewoners van de Hulsterweg in Terhole contact gezocht met SP Hulst in verband met wateroverlast in hun huizen.

› Lees verder

EU miljoenen voor aanpak jeugdwerkloosheid

06-11-2014

Nederlandse gemeenten laten miljoenen euro's liggen die de Europese Unie beschikbaar heeft gesteld voor het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.

› Lees verder

SP trekt aan de handrem

24-09-2014

De SP wil niet dat er een dure ondergrondse parkeergarage wordt ingericht in het centrum van Hulst terwijl er al zoveel mooie parkeer-alternatieven bestaan. 

› Lees verder

SP Hulst breed

21-03-2014

Kregen we in 2010 nog 6.1% van de stemmen, hebben we nu 7.3% van de stemmen binnengehaald. We hebben dus 1 raadszetel behouden. We onderscheiden ons van de andere partijen door de evenwichtige spreiding van de kiezers over alle dorpskernen van de gemeente en daar zijn we heel trots op! Ook de gestage groei van de SP geeft ons nog meer energie om te blijven knokken voor een 100% sociaal Hulst!

› Lees verder

sp stemmers bedankt!

20-03-2014

Iedereen die zijn stem op de SP heeft uitgebracht; bedankt voor het vertrouwen dat jullie ons hebben geschonken!

› Lees verder

Pagina's